De algemene voorwaarden.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft trainingen door mij gegeven en leveringen van producten.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een training  komt tot stand door het aanschaffen van een training in de webshop door  een deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Marjolein Lanfermeijer van Plukjebloemen

2: Inschrijvingen training

2.1 Na inschrijving  en betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. U krijgt direct toegang tot de online training.

2.2 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 Na inschrijving kunt u zich niet meer afmelden en uw geld terug krijgen.

3. Betaling training

3.1 De deelnemer dient het gehele bedrag te voldoen bij inschrijving van de training.

3.2 Mocht u beschikken over een kortingscode of een kadobon, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

4: Inhoud training

4.1 Marjolein Lanfermeijer behoudt zich het recht voor waar nodig de inhoud van de training te veranderen.

5: Klachten Algemeen 

5.1 Heb je een klacht over de door mij gemaakte training? Laat het mij weten. Neem dan contact met Marjolein Lanfermeijer op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid

6.1 Marjolein Lanfermeijer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training die online gegeven wordt.

7: Geheimhouding en hoe om te gaan met mijn training Ontwerp je eigen pluktuin

7.1 De gehele training en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De training is alleen voor eigen gebruik. Het maken van beeldopnamen van een(gedeelte van) de training is niet toegestaan zonder toestemming.  De deelnemer is niet gerechtigd om materiaal van de trainingen waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Marjolein Lanfermeijer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marjolein Lanfermeijer 06-30877375